Vendor Report: Caldera

VendorCaldera
Vendor CVE Table
201420032002200120001999199819971996
4123201013353
Vendor CVE Counts by Year Graph

Vendor OWASP CVE Counts by Year Table
Title 2014 2002 2001 2000
Sql Injection 1 0 0 0
Broken Authentication 0 0 2 0
Broken Access Control 0 0 1 0
Using Components with Known Vulnerabilities 0 0 1 0
Unvalidated Redirect 0 0 1 1
Insufficient Logging and Monitoring 0 2 2 0
Brute Force 0 0 1 0
Vendor OWASP CVE Counts by Year Graph

Vendor Data Table

ProductVersion CountCVE CountAverage CVE ScoreCVEs
Caldera 1 4 7.50
CVE-2014-2933, CVE-2014-2934, CVE-2014-2935, CVE-2014-2936
Coas 3 1 2.10
CVE-1999-0712
Network Desktop 1 1 7.20
CVE-1999-0130
Openlinux 11 36 7.24
CVE-1999-0002, CVE-1999-0009, CVE-1999-0017, CVE-1999-0042, CVE-1999-0043, CVE-1999-0047, CVE-1999-0104, CVE-1999-0234, CVE-1999-0368, CVE-1999-0434, CVE-1999-0439, CVE-1999-0712, CVE-1999-0731, CVE-1999-0769, CVE-1999-0872, CVE-1999-0879, CVE-1999-0880, CVE-1999-1288, CVE-2000-0192, CVE-2000-0218, CVE-2000-0369, CVE-2000-0370, CVE-2000-0372, CVE-2000-0374, CVE-2000-0438, CVE-2000-0491, CVE-2000-0530, CVE-2000-0531, CVE-2000-0566, CVE-2000-0844, CVE-2000-0892, CVE-2000-0917, CVE-2000-1134, CVE-2001-0850, CVE-2001-0851, CVE-2002-1199
Openlinux Desktop 1 3 5.40
CVE-2000-0594, CVE-2001-0139, CVE-2001-0181
Openlinux Ebuilder 2 3 8.33
CVE-2000-0594, CVE-2000-0844, CVE-2000-0917
Openlinux Edesktop 2 8 6.00
CVE-2000-0594, CVE-2000-0917, CVE-2000-1134, CVE-2000-1195, CVE-2001-0139, CVE-2001-0178, CVE-2001-0181, CVE-2001-0851
Openlinux Eserver 3 10 6.55
CVE-2000-0531, CVE-2000-0594, CVE-2000-0844, CVE-2000-0917, CVE-2000-1134, CVE-2000-1195, CVE-2001-0139, CVE-2001-0181, CVE-2001-0851, CVE-2001-0869
Openlinux Lite 1 1 7.20
CVE-1999-1182
Openlinux Server 2 8 5.80
CVE-2001-0851, CVE-2001-0980, CVE-2001-1030, CVE-2002-0004, CVE-2002-0164, CVE-2002-0512, CVE-2002-0835, CVE-2003-0658
Openlinux Workstation 2 8 5.80
CVE-2001-0851, CVE-2001-0869, CVE-2001-0980, CVE-2002-0004, CVE-2002-0164, CVE-2002-0512, CVE-2002-0835, CVE-2003-0658
Openserver 4 5 5.74
CVE-1999-1570, CVE-2001-1062, CVE-2002-0442, CVE-2002-0887, CVE-2003-0658
Openunix 1 17 7.31
CVE-2001-0858, CVE-2001-1063, CVE-2001-1153, CVE-2001-1478, CVE-2001-1577, CVE-2002-0311, CVE-2002-0517, CVE-2002-0677, CVE-2002-0678, CVE-2002-0679, CVE-2002-0827, CVE-2002-0884, CVE-2002-0885, CVE-2002-0981, CVE-2002-0987, CVE-2002-0988, CVE-2002-1231
Unixware 5 20 7.16
CVE-2001-0858, CVE-2001-1063, CVE-2001-1164, CVE-2001-1478, CVE-2001-1576, CVE-2001-1577, CVE-2002-0105, CVE-2002-0246, CVE-2002-0311, CVE-2002-0517, CVE-2002-0677, CVE-2002-0678, CVE-2002-0679, CVE-2002-0827, CVE-2002-0884, CVE-2002-0885, CVE-2002-0981, CVE-2002-0987, CVE-2002-0988, CVE-2002-1231
Volution 3 1 10.00
CVE-2001-1359
Volution Manager 1 1 7.20
CVE-2002-0911