Vendor Report: Swftools

VendorSwftools
Vendor CVE Table1271
Vendor CVE Counts by Year Graph

Vendor OWASP CVE Counts by Year Table
Title 2017
Information Leakage 1
Vendor OWASP CVE Counts by Year Graph

Vendor Data Table

ProductVersion CountCVE CountCvssV2 Base Score - AverageCvssV2 Exploitability Score - AverageBaseV2 Impact Score - AverageCvssV3 Base Score - AverageCvssV3 Exploitability Score - AverageBaseV3 Impact Score - AverageCVEs
Swftools 5 29 5.798.654.967.352.344.91
CVE-2010-1516, CVE-2017-1000174, CVE-2017-1000176, CVE-2017-1000182, CVE-2017-1000185,
CVE-2017-1000186, CVE-2017-1000187, CVE-2017-10976, CVE-2017-11096, CVE-2017-11097,
CVE-2017-11098, CVE-2017-11099, CVE-2017-11100, CVE-2017-11101, CVE-2017-16711,
CVE-2017-16793, CVE-2017-16794, CVE-2017-16796, CVE-2017-16797, CVE-2017-16868,
CVE-2017-16890, CVE-2017-7698, CVE-2017-8400, CVE-2017-8401, CVE-2017-8420,
CVE-2017-9924, CVE-2017-9925, CVE-2017-9926, CVE-2017-9927