Vendor Report: Libming

VendorLibming
Vendor CVE Table494223
Vendor CVE Counts by Year Graph

Vendor OWASP CVE Counts by Year Table
Title 2018 2017
Information Leakage 2 2
Vendor OWASP CVE Counts by Year Graph

Vendor Data Table

ProductVersion CountCVE CountCvssV2 Base Score - AverageCvssV2 Exploitability Score - AverageBaseV2 Impact Score - AverageCvssV3 Base Score - AverageCvssV3 Exploitability Score - AverageBaseV3 Impact Score - AverageCVEs
Libming 3 66 5.248.684.167.192.704.39
CVE-2016-9264, CVE-2016-9265, CVE-2016-9266, CVE-2016-9827, CVE-2016-9828,
CVE-2016-9829, CVE-2016-9831, CVE-2017-16883, CVE-2017-16898, CVE-2017-7578,
CVE-2017-8782, CVE-2017-9988, CVE-2017-9989, CVE-2018-11017, CVE-2018-11095,
CVE-2018-11100, CVE-2018-11225, CVE-2018-11226, CVE-2018-13066, CVE-2018-13250,
CVE-2018-13251, CVE-2018-15870, CVE-2018-15871, CVE-2018-20425, CVE-2018-20426,
CVE-2018-20427, CVE-2018-20428, CVE-2018-20429, CVE-2018-20591, CVE-2018-5251,
CVE-2018-5294, CVE-2018-6315, CVE-2018-6358, CVE-2018-6359, CVE-2018-7866,
CVE-2018-7867, CVE-2018-7868, CVE-2018-7869, CVE-2018-7870, CVE-2018-7871,
CVE-2018-7872, CVE-2018-7873, CVE-2018-7874, CVE-2018-7875, CVE-2018-7876,
CVE-2018-7877, CVE-2018-8806, CVE-2018-8807, CVE-2018-8961, CVE-2018-8962,
CVE-2018-8963, CVE-2018-8964, CVE-2018-9009, CVE-2018-9132, CVE-2018-9165,
CVE-2019-12980, CVE-2019-12981, CVE-2019-12982, CVE-2019-16705, CVE-2019-3572,
CVE-2019-7581, CVE-2019-7582, CVE-2020-11894, CVE-2020-11895, CVE-2020-6628,
CVE-2020-6629
Ming 1 12 4.728.603.486.302.223.98
CVE-2017-11703, CVE-2017-11704, CVE-2017-11705, CVE-2017-11728, CVE-2017-11729,
CVE-2017-11730, CVE-2017-11731, CVE-2017-11732, CVE-2017-11733, CVE-2017-11734,
CVE-2019-9113, CVE-2019-9114