Vendor Report: Gpac

VendorGpac
Vendor CVE Table9233
Vendor CVE Counts by Year Graph

Vendor OWASP CVE Counts by Year Table
Title 2019
Insecure Encryption 1
Information Leakage 3
Vendor OWASP CVE Counts by Year Graph

Vendor Data Table

ProductVersion CountCVE CountCvssV2 Base Score - AverageCvssV2 Exploitability Score - AverageBaseV2 Impact Score - AverageCvssV3 Base Score - AverageCvssV3 Exploitability Score - AverageBaseV3 Impact Score - AverageCVEs
Gpac 3 35 4.978.803.707.912.645.21
CVE-2018-13005, CVE-2018-13006, CVE-2018-20760, CVE-2018-21015, CVE-2018-21016,
CVE-2018-21017, CVE-2018-7752, CVE-2019-11221, CVE-2019-11222, CVE-2019-12481,
CVE-2019-12482, CVE-2019-12483, CVE-2019-13618, CVE-2019-20159, CVE-2019-20160,
CVE-2019-20161, CVE-2019-20162, CVE-2019-20163, CVE-2019-20164, CVE-2019-20165,
CVE-2019-20166, CVE-2019-20167, CVE-2019-20168, CVE-2019-20169, CVE-2019-20170,
CVE-2019-20171, CVE-2019-20208, CVE-2019-20628, CVE-2019-20629, CVE-2019-20630,
CVE-2019-20631, CVE-2019-20632, CVE-2020-11558, CVE-2020-6630, CVE-2020-6631