Vendor Report: Bsdi

VendorBsdi
Vendor CVE Table14779111
Vendor CVE Counts by Year Graph

Vendor OWASP CVE Counts by Year Table
Title 1999 1998 1997 1996
Unvalidated Redirect 0 1 0 1
Insufficient Logging and Monitoring 2 0 0 0
Cache Poisioning 0 0 2 0
Spoofing 0 1 0 0
Vendor OWASP CVE Counts by Year Graph

Vendor Data Table

ProductVersion CountCVE CountCvssV2 Base Score - AverageCvssV2 Exploitability Score - AverageBaseV2 Impact Score - AverageCvssV3 Base Score - AverageCvssV3 Exploitability Score - AverageBaseV3 Impact Score - AverageCVEs
Bsd Os 10 39 7.046.977.78N/AN/AN/A
CVE-1999-0001, CVE-1999-0002, CVE-1999-0009, CVE-1999-0022, CVE-1999-0023,
CVE-1999-0024, CVE-1999-0032, CVE-1999-0034, CVE-1999-0038, CVE-1999-0040,
CVE-1999-0042, CVE-1999-0043, CVE-1999-0046, CVE-1999-0047, CVE-1999-0052,
CVE-1999-0061, CVE-1999-0078, CVE-1999-0096, CVE-1999-0099, CVE-1999-0129,
CVE-1999-0130, CVE-1999-0131, CVE-1999-0165, CVE-1999-0297, CVE-1999-0304,
CVE-1999-0305, CVE-1999-0323, CVE-1999-0335, CVE-1999-0703, CVE-1999-0704,
CVE-1999-0747, CVE-1999-0798, CVE-1999-0879, CVE-1999-0880, CVE-2000-1103,
CVE-2001-1133, CVE-2001-1154, CVE-2001-1541, CVE-2008-4609
Gauntlet 1 1 7.5010.006.40N/AN/AN/A
CVE-1999-1047