Product Report: Libav Libav

ProductLibav
VendorLibav
Product CVE Table
Product CVE Counts by Year Graph

Product OWASP CVE Counts by Year Table
No OWASP CVEs.
Product OWASP CVE Counts by Year Graph

Product Data Table

VersionCVE CountCvssV2 Base Score - AverageCvssV2 Exploitability Score - AverageBaseV2 Impact Score - AverageCvssV3 Base Score - AverageCvssV3 Exploitability Score - AverageBaseV3 Impact Score - AverageCVEs
*165.838.774.937.062.554.44
CVE-2014-4609, CVE-2015-3395, CVE-2015-5479, CVE-2016-3062, CVE-2016-6832,
CVE-2016-7393, CVE-2016-7424, CVE-2016-8675, CVE-2016-8676, CVE-2017-16803,
CVE-2017-9051, CVE-2018-5684, CVE-2018-5766, CVE-2019-9717, CVE-2019-9719,
CVE-2019-9720
0.326.808.606.40N/AN/AN/A
CVE-2011-1931, CVE-2011-3362
0.5186.608.766.02N/AN/AN/A
CVE-2011-3929, CVE-2011-3936, CVE-2011-3937, CVE-2011-3940, CVE-2011-3945,
CVE-2011-3947, CVE-2011-3951, CVE-2011-3952, CVE-2011-4352, CVE-2011-4353,
CVE-2011-4364, CVE-2011-4579, CVE-2012-0851, CVE-2012-0852, CVE-2012-0853,
CVE-2012-0858, CVE-2012-0947, CVE-2014-5271
0.7510.0010.0010.00N/AN/AN/A
CVE-2012-2779, CVE-2012-2789, CVE-2012-2790, CVE-2012-2793, CVE-2012-2794
0.82010.0010.0010.00N/AN/AN/A
CVE-2012-2772, CVE-2012-2775, CVE-2012-2776, CVE-2012-2777, CVE-2012-2783,
CVE-2012-2784, CVE-2012-2786, CVE-2012-2787, CVE-2012-2788, CVE-2012-2791,
CVE-2012-2796, CVE-2012-2797, CVE-2012-2798, CVE-2012-2800, CVE-2012-2801,
CVE-2012-2802, CVE-2012-2803, CVE-2012-2804, CVE-2012-5144, CVE-2014-3984
11.724.308.602.905.501.803.60
CVE-2016-7477, CVE-2016-7499
11.884.308.602.905.501.803.60
CVE-2016-9819, CVE-2016-9820, CVE-2016-9821, CVE-2016-9822, CVE-2016-9823,
CVE-2016-9824, CVE-2016-9825, CVE-2016-9826
12.125.0010.002.907.503.903.60
CVE-2017-11684, CVE-2017-9987
12.2104.808.603.606.962.804.06
CVE-2017-17127, CVE-2017-17128, CVE-2017-17129, CVE-2017-17130, CVE-2017-18242,
CVE-2017-18243, CVE-2017-18244, CVE-2017-18245, CVE-2017-18246, CVE-2017-18247
12.3154.538.693.176.572.873.60
CVE-2018-11102, CVE-2018-11224, CVE-2018-18826, CVE-2018-18827, CVE-2018-18828,
CVE-2018-18829, CVE-2018-19128, CVE-2018-19129, CVE-2018-19130, CVE-2018-20001,
CVE-2019-14371, CVE-2019-14372, CVE-2019-14441, CVE-2019-14442, CVE-2019-14443
13_dev014.308.602.906.502.803.60
CVE-2017-1000460
9.2135.308.604.236.902.134.67
CVE-2017-5984, CVE-2017-7206, CVE-2017-7208